Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Podając adres e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Regulamin Sklepu

 

Regulamin - wersja obowiązująca od dnia 01.01.2023 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
INTER-FOX


§ 1
Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy Inter-Fox prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu na terenie Polski.
2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.interfox.com.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe "INTER-FOX" W. J. Sucharscy sp. j. zarejestrowaną pod nr KRS 0000054339, NIP: 573-23-25-508, REGON: 151484699, z siedzibą w Częstochowie 42-280, ul. Zamiejska 2a.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe za pośrednictwem urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcji Sklepu (takich jak rejestracja, składanie zamówień przez zalogowanych Klientów) wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Przeglądanie asortymentu Sklep nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia przez Klienta możliwe jest po zarejestrowaniu konta zgodnie z §2 Regulaminu lub po podaniu wymaganych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.


§ 2
Rejestracja konta


1. W celu rejestracji konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię̨ i nazwisko, adres e-mail, dane teleadresowe oraz hasło, a także potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma od Sklepu na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Sklepie.
3. Klient ma możliwość w każdym czasie usunąć zarejestrowane przez siebie konto poprzez kontakt na adres e-mail Sklepu. Konto zostanie usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby przez Sklep.


§ 3
Zamówienia


1. Ceny produktów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podawane w złotych.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
3. Sklep może przeprowadzać akcje promocyjne na odrębnie określonych zasadach.
4. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przesłania przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 4
Płatności


1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w Cenniku dostawy.
3. Koszty przesyłki uzależnione są od formy płatności i wagi paczki. Informację o całkowitym koszcie dostawy zamówienia Klient otrzymuje po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu interesującej Klienta formy dostawy i formy płatności - w podsumowaniu dostępna jest informacja o dokładnej kwocie do zapłaty.
4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
5. Rachunek płatniczy Sklepu:
Bank Millennium 87 1160 2202 0000 0001 1177 1853

 

§ 5
Formy i termin dostawy


1. Zamówione produkty Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Możliwy jest również odbiór osobisty we wskazanych sklepach stacjonarnych.
2. W przypadku płatności za pomocą systemu eCard, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
4. Informacja o terminie wysyłki znajduje się przy wybranym przez Klienta produkcie.

 

§ 6
Reklamacje


1. Reklamacje towarów nabytych od dnia 01.01.2023 r. są rozpatrywane na następujących zasadach:


1.1. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt zgodny z umową sprzedaży.


1.2. Sklep ponosi odpowiedzialność:
1) wobec Klienta będącego konsumentem lub tzw. przedsiębiorcą uprzywilejowanym (osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) - za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
2) wobec Klienta niebędącego konsumentem lub tzw. przedsiębiorcą uprzywilejowanym - na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Klient ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sklep wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sklep może również odstąpić od umowy i zwrócić Klientowi cenę zapłaconą za wadliwy produkt. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących konsumentem lub tzw. przedsiębiorcą uprzywilejowanym jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sklepu za szkody wyrządzone Klientom niebędącym konsumentem lub tzw. przedsiębiorcą uprzywilejowanym ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sklepowi za nabycie danego produktu.


1.3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument lub przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać jego naprawy lub wymiany.
1.4. Sklep może dokonać wymiany, gdy konsument lub przedsiębiorca uprzywilejowany żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy konsument lub przedsiębiorca uprzywilejowany żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta lub przedsiębiorcę uprzywilejowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
1.5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument lub przedsiębiorca uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 5 zdanie drugie;
2) Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla konsumenta lub przedsiębiorcy uprzywilejowanego, Sklep nie odebrał towaru udostępnionego przez konsumenta lub przedsiębiorcę uprzywilejowanego,
3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany towaru;
5) z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta lub przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
1.6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
1.7. Konsument lub przedsiębiorca uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
1.8. Reklamacja powinna zawierać́ dane Klienta (imię̨ i nazwisko, dane kontaktowe) jak również̇ wskazanie przyczyny reklamacji (opis niezgodności towaru z umową/stwierdzonej wady), termin jej ujawnienia oraz treść żądania Klienta.
1.9. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres: PH Inter-Fox, ul. Zamiejska 2a, 42-280 Częstochowa. Sklep odbiera od konsumenta lub przedsiębiorcy uprzywilejowanego towar na swój koszt.
1.10. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
1.11. Sklep zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub przedsiębiorcy uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
1.12. Reklamacje związane z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji opisanej w ust. 1-12 powyżej), Klient może składać pisemnie lub elektronicznie na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazane w §10 ust. 1 Regulaminu. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
1.13. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

2. Reklamacje towarów nabytych do dnia 31.12.2022 r. są rozpatrywane na następujących zasadach:


2.1. Zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
2.2. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.
2.3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać́ dane Klienta (imię i nazwisko, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. Klient powinien dostarczyć́ reklamowany produkt do Sklepu wraz z opisem niezgodności.
2.4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu zwrotu produktu wraz z opisem niezgodności.
2.5. Klient, który nabył produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sklep wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sklep może również odstąpić od umowy i zwrócić Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za wadliwy produkt. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sklepu za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sklepowi za nabycie danego produktu.
2.6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
2.7. Reklamacje związane z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji opisanej w ust. 2.1-2.6 powyżej), Klient może składać pisemnie lub elektronicznie na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazane w §10 ust. 1 Regulaminu.
2.8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
2) żądania Klienta,
3) danych kontaktowych składającego reklamację.
2.9. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sklep następuje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 7
Gwarancja


1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą̨ być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta).
2. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.
3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią̨ objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi.
4. W przypadku produktu, na który gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta, a Sklep może wyłącznie pośredniczyć w przekazaniu reklamacji,
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do Sklepu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień §7 niniejszego Regulaminu.

 

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5.
2. Uprawnienie to przysługuje:
1) konsumentowi, czyli osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,
2) tzw. przedsiębiorcy uprzywilejowanemu, czyli osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy:
5.1. Klient informuje Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (np. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo w Załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.2. Klient powinien odesłać zakupiony produkt. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
5.3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
5.4. Sklep zwróci Klientowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu produktu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§ 9
Ochrona prywatności


Zasady ochrony prywatności określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej Sklepu.

 


§ 10
Postanowienia końcowe


1. Klient może kontaktować się ze sklepem w formie:
1) korespondencyjnej pod adresem: PH Inter-Fox, ul. Zamiejska 2a, 42-280 Częstochowa;
2) e-mailowej pod adresem e-mail: sklep@interfox.com.pl;
3) telefonicznej pod numerem tel.: (+48) 502 493 660.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy
konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
5. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany procesu zawierania umów, form płatności lub dostawy.
7. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. o prowadzenie konta) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
8. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
9. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Załącznik do regulaminu - Wzór formularza odstąpienia od umowy


…......................................
Data


Dane nadawcy (konsumenta):
Imię i nazwisko konsumenta:
…............................................
Adres konsumenta:
…............................................
…............................................


Adresat: Przedsiębiorstwo Handlowe
"INTER-FOX" W.J. Sucharscy sp. J.
ul. Zamiejska 2a
42-280 Częstochowa
e-mail: sklep@interfox.com.pl
tel. (+48) 502 493 660


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Data odbioru produktów: …..................................................


…...........................................
Podpis konsumenta (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Regulamin - wersja obowiązująca do dnia 31.12.2022 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
INTER-FOX


§ 1
Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy Inter-Fox prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu na terenie Polski.
2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.interfox.com.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe "INTER-FOX" W. J. Sucharscy sp. j. zarejestrowaną pod nr KRS 0000054339, NIP: 573-23-25-508, REGON: 151484699, z siedzibą w Częstochowie 42-280, ul. Zamiejska 2a.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe za pośrednictwem urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcji Sklepu (takich jak rejestracja, składanie zamówień przez zalogowanych Klientów) wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Przeglądanie asortymentu Sklep nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia przez Klienta możliwe jest po zarejestrowaniu konta zgodnie z §2 Regulaminu lub po podaniu wymaganych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.


§ 2
Rejestracja konta


1. W celu rejestracji konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię̨ i nazwisko, adres e-mail, dane teleadresowe oraz hasło, a także potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma od Sklepu na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Sklepie.
3. Klient ma możliwość w każdym czasie usunąć zarejestrowane przez siebie konto poprzez kontakt na adres e-mail Sklepu. Konto zostanie usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby przez Sklep.


§ 3
Zamówienia


1. Ceny produktów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podawane w złotych.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
3. Sklep może przeprowadzać akcje promocyjne na odrębnie określonych zasadach.
4. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przesłania przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.


§ 4
Płatności


1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w Cenniku dostawy.
3. Koszty przesyłki uzależnione są od formy płatności i wagi paczki. Informację o całkowitym koszcie dostawy zamówienia Klient otrzymuje po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu interesującej Klienta formy dostawy i formy płatności - w podsumowaniu dostępna jest informacja o dokładnej kwocie do zapłaty.
4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
5. Rachunek płatniczy Sklepu:
Bank Pekao S.A. 48 1950 0001 2006 4669 0364 0002

§ 5
Formy i termin dostawy


1. Zamówione produkty Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Możliwy jest również odbiór osobisty we wskazanych sklepach stacjonarnych.
2. W przypadku płatności za pomocą systemu eCard, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
4. Informacja o terminie wysyłki znajduje się przy wybranym przez Klienta produkcie.


§ 6
Reklamacje oraz rękojmia za wady


1. Zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
2. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.
3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać́ dane Klienta (imię i nazwisko, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. Klient powinien dostarczyć́ reklamowany produkt do Sklepu wraz z opisem niezgodności.
4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu zwrotu produktu wraz z opisem niezgodności.
5. Klient, który nabył produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sklep wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sklep może również odstąpić od umowy i zwrócić Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za wadliwy produkt. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sklepu za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sklepowi za nabycie danego produktu.
6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sklep oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji opisanej w ust. 1-6 powyżej), Klient może składać pisemnie lub elektronicznie na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazane w §10 Regulaminu.
8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
2) żądania Klienta,
3) danych kontaktowych składającego reklamację.
8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sklep następuje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


§ 7
Gwarancja


1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą̨ być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta).
2. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.
3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią̨ objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi.
4. W przypadku produktu, na który gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta, a Sklep może wyłącznie pośredniczyć w przekazaniu reklamacji,
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do Sklepu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień §7 niniejszego Regulaminu.


§ 8
Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5.
2. Uprawnienie to przysługuje:
1) konsumentowi, czyli osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,
2) tzw. przedsiębiorcy uprzywilejowanemu, czyli osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy:
5.1. Klient informuje Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (np. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo w Załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.2. Klient powinien odesłać zakupiony produkt. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
5.3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
5.4. Sklep zwróci Klientowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu produktu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


§ 9
Ochrona prywatności


Zasady ochrony prywatności określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej Sklepu.


§ 10
Postanowienia końcowe


1. Klient może kontaktować się ze sklepem w formie:
1) korespondencyjnej pod adresem: ul. Zamiejska 2a, 42-280 Częstochowa;
2) e-mailowej pod adresem e-mail: sklep@interfox.com.pl;
3) telefonicznej pod numerem tel.: (+48) 502 493 660.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy
konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
5. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany procesu zawierania umów, form płatności lub dostawy.
7. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. o prowadzenie konta) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
8. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
9. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Załącznik do regulaminu - Wzór formularza odstąpienia od umowy


…......................................
Data


Dane nadawcy (konsumenta):
Imię i nazwisko konsumenta:
…............................................
Adres konsumenta:
…............................................
…............................................


Adresat: Przedsiębiorstwo Handlowe
"INTER-FOX" W.J. Sucharscy sp. J.
ul. Zamiejska 2a
42-280 Częstochowa
e-mail: sklep@interfox.com.pl
tel. (+48) 502 493 660


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
…........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................


Data odbioru produktów: …..................................................


…...........................................
Podpis konsumenta (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl